Jelsa d.o.o.

Nexe crijep prodajno mjesto

Adresa: Šetalište dr. Franje Tuđmana 11, 47000 Karlovac
Županija: Karlovačka
Tel: 047-631-209
Fax: 047-631-209
E-mail: jelsa.prodaja@gmail.com
Ostala prodajna mjesta

Dobivena priznanja i certifikati za vrhunsku kvalitetu i tradiciju

Izjave o postojanju sukoba interesa
[preuzimanje dokumenata]