Jadran impex

Nexe crijep prodajno mjesto

Adresa: KUKULJANOVO 303, INDUSTRIJSKA ZONA R-29, 51227 KUKULJANOVO
Županija: Primorsko-goranska
Tel: 051 513 111
Fax: 051 251 673
E-mail: info@jax.hr
Ostala prodajna mjesta

Dobivena priznanja i certifikati za vrhunsku kvalitetu i tradiciju

Izjave o postojanju sukoba interesa
[preuzimanje dokumenata]