Ivo Mix d.o.o.

Nexe crijep prodajno mjesto

Adresa: 88301 Čapljina
Županija: Područje Sarajeva, J. Bosne, I. i Z. Hercegovine
Tel: +387 (0)63-322-629
E-mail: pero.karlovic@gmail.com
Ostala prodajna mjesta

Dobivena priznanja i certifikati za vrhunsku kvalitetu i tradiciju

Izjave o postojanju sukoba interesa
[preuzimanje dokumenata]