Ira grad d.o.o.

Nexe crijep prodajno mjesto

Adresa: AV. VEČESLAVA HOLJEVCA BB, Zagreb
Županija: Grad Zagreb
Tel: 01-6600-046
Fax: 01-6601-244
E-mail: ira-grad@zg.htnet.hr
Ostala prodajna mjesta

Dobivena priznanja i certifikati za vrhunsku kvalitetu i tradiciju

Izjave o postojanju sukoba interesa
[preuzimanje dokumenata]