InterDom d.o.o.

Nexe crijep prodajno mjesto

Adresa: Dubička 189, 78000 Banja Luka
Županija: Zapadni dio Bosne (Unsko-Sanski kanton, Jajce)
Tel: 051 385 995
E-mail: info@interdom.ba
Ostala prodajna mjesta

Dobivena priznanja i certifikati za vrhunsku kvalitetu i tradiciju

Izjave o postojanju sukoba interesa
[preuzimanje dokumenata]