Hodzex d.o.o.

Nexe crijep prodajno mjesto

Adresa: Moševićka 5, 71387 Ilijaš
Županija: Područje Sarajeva, J. Bosne, I. i Z. Hercegovine
Tel: +387 (0)61-268-557
E-mail: hodzeks.ilijac@bih.net.ba
Ostala prodajna mjesta

Dobivena priznanja i certifikati za vrhunsku kvalitetu i tradiciju

Izjave o postojanju sukoba interesa
[preuzimanje dokumenata]