Haliti SH P K

Nexe crijep prodajno mjesto

Adresa: Ndertimi Doganaj Kaçanik
Županija: Kosovo
Tel: 044-501-769
Kontakt osoba: Mushtisht Suharek
Ostala prodajna mjesta

Dobivena priznanja i certifikati za vrhunsku kvalitetu i tradiciju

Izjave o postojanju sukoba interesa
[preuzimanje dokumenata]