Gradnja Invest d.o.o.

Nexe crijep prodajno mjesto

Adresa: Đurđevačka Cesta 173a, 43000 Bjelovar
Županija: Bjelovarsko-bilogorska
Tel: 043-222-349
Fax: 043-222-366
Tel računovodstvo: 043-222-355
Ostala prodajna mjesta

Dobivena priznanja i certifikati za vrhunsku kvalitetu i tradiciju

Izjave o postojanju sukoba interesa
[preuzimanje dokumenata]