Građa Rijeka

Nexe crijep prodajno mjesto

Adresa: Industrijska bb, 51227 Kukuljanovo
Županija: Primorsko-goranska
Tel: 051-660-838
Fax: 051-660-895
E-mail: gradja.rigradjevina@gmail.com
Ostala prodajna mjesta

Dobivena priznanja i certifikati za vrhunsku kvalitetu i tradiciju

Izjave o postojanju sukoba interesa
[preuzimanje dokumenata]