GF Fintić

Nexe crijep prodajno mjesto

Adresa: KLIN ULICA 29, Zagreb
Županija: Grad Zagreb
Tel: 01 28 50 737
Fax: 01 28 50 740
E-mail: info@fintic.hr
Ostala prodajna mjesta

Dobivena priznanja i certifikati za vrhunsku kvalitetu i tradiciju

Izjave o postojanju sukoba interesa
[preuzimanje dokumenata]