Frendy d.o.o.

Nexe crijep prodajno mjesto

Adresa: Gruška obala 16 A, 20000 Dubrovnik
Županija: Dubrovačko-neretvanska
Tel: 020-418-929
Fax: 020-419-290
Ostala prodajna mjesta

Dobivena priznanja i certifikati za vrhunsku kvalitetu i tradiciju

Izjave o postojanju sukoba interesa
[preuzimanje dokumenata]