Fineta

Nexe crijep prodajno mjesto

Adresa: Žarka Zrenjanina 34, 23000 Zrenjanin
Županija: Vojvodina
Tel: 023-266-947
Ostala prodajna mjesta

Dobivena priznanja i certifikati za vrhunsku kvalitetu i tradiciju

Izjave o postojanju sukoba interesa
[preuzimanje dokumenata]