Fibac

Nexe crijep prodajno mjesto

Adresa: Majšanski put 248, 24200 Subotica
Županija: Vojvodina
Tel: 024-550-768 E-mail: fibacdoo@gmail.com
Ostala prodajna mjesta

Dobivena priznanja i certifikati za vrhunsku kvalitetu i tradiciju

Izjave o postojanju sukoba interesa
[preuzimanje dokumenata]