Ekor d.o.o.

Nexe crijep prodajno mjesto

Adresa: Vrandučka bb (Poslovna zona Pečuj), 72000 Zenica
Županija: Područje Sarajeva, J. Bosne, I. i Z. Hercegovine
Tel: +387 (0)61-176-440
E-mail: mirnesoruc@gmail.com
Ostala prodajna mjesta

Dobivena priznanja i certifikati za vrhunsku kvalitetu i tradiciju

Izjave o postojanju sukoba interesa
[preuzimanje dokumenata]