Eko Međimurje d.d.

Nexe crijep prodajno mjesto

Adresa: BRAĆE RADIĆA 37, 40000 ŠENKOVEC (ČAKOVEC)
Županija: Međimurska
Tel: 040-343-340
Fax: 040-343-426
Ostala prodajna mjesta

Dobivena priznanja i certifikati za vrhunsku kvalitetu i tradiciju

Izjave o postojanju sukoba interesa
[preuzimanje dokumenata]