EC Petek

Nexe crijep prodajno mjesto

Adresa: Industrijska cesta BB, 10314 Križ
Županija: Zagrebačka
Tel: 01-2824-124
E-mail: dario.plese@ecp.hr
Ostala prodajna mjesta

Dobivena priznanja i certifikati za vrhunsku kvalitetu i tradiciju

Izjave o postojanju sukoba interesa
[preuzimanje dokumenata]