Daler d.o.o.

Nexe crijep prodajno mjesto

Adresa: Ivana Gorana Kovačića 14, 21000 Split
Županija: Splitsko-dalmatinska
Tel: 021-525-385
Fax: 021-211-820
Ostala prodajna mjesta

Dobivena priznanja i certifikati za vrhunsku kvalitetu i tradiciju

Izjave o postojanju sukoba interesa
[preuzimanje dokumenata]