Concord d.o.o.

Nexe crijep prodajno mjesto

Adresa: MARTINKOVAC BB, 51000 RIJEKA
Županija: Primorsko-goranska
Tel: 051-665-040
Fax: 051-665-043
Web: http://www.concord.hr/
Ostala prodajna mjesta

Dobivena priznanja i certifikati za vrhunsku kvalitetu i tradiciju

Izjave o postojanju sukoba interesa
[preuzimanje dokumenata]