Cerovljepromet d.o.o.

Nexe crijep prodajno mjesto

Adresa: Marčana 70, 52100 Pula
Županija: Istarska
Tel: 052-571-210
Fax: 052-571-210
Ostala prodajna mjesta

Dobivena priznanja i certifikati za vrhunsku kvalitetu i tradiciju

Izjave o postojanju sukoba interesa
[preuzimanje dokumenata]