Cerovljepromet d.o.o.

Nexe crijep prodajno mjesto

Adresa: Štinjanska cesta 141, 52100 Pula
Županija: Istarska
Tel: 052-535-377
Fax: 052-535-656 Mob: 098-441-646
Ostala prodajna mjesta

Dobivena priznanja i certifikati za vrhunsku kvalitetu i tradiciju

Izjave o postojanju sukoba interesa
[preuzimanje dokumenata]