Cerovljepromet d.o.o.

Nexe crijep prodajno mjesto

Adresa: Labinska 8, 52100 Pula
Županija: Istarska
Tel: 052-381-650
Fax: 052-381-651 Mob: 098-441-556
Ostala prodajna mjesta

Dobivena priznanja i certifikati za vrhunsku kvalitetu i tradiciju

Izjave o postojanju sukoba interesa
[preuzimanje dokumenata]