CENTER TEHNIKE IN GRADNJE ŽALEC

Nexe crijep prodajno mjesto

Adresa: Celjska cesta 7, Žalec
Županija: Slovenija
Tel: +386 3 713 6600
Fax: 03 713 6599
E-mail: mateja.marolt@mercator.si
Ostala prodajna mjesta

Dobivena priznanja i certifikati za vrhunsku kvalitetu i tradiciju

Izjave o postojanju sukoba interesa
[preuzimanje dokumenata]