CENTER TEHNIKE IN GRADNJE PTUJ

Nexe crijep prodajno mjesto

Adresa: Ormoška cesta 30, Ptuj
Županija: Slovenija
Tel: +386 2 749 5340
Fax: 02 749 5352
E-mail: sasa.horvat@mercator.si
Ostala prodajna mjesta

Dobivena priznanja i certifikati za vrhunsku kvalitetu i tradiciju

Izjave o postojanju sukoba interesa
[preuzimanje dokumenata]