CENTER TEHNIKE IN GRADNJE MURSKA SOBOTA

Nexe crijep prodajno mjesto

Adresa: Plese 1, Murska Sobota
Županija: Slovenija
Tel: +386 2 521 4608
Fax: 02 512 4891
E-mail: Matjaz.berghaus@mercator.si
Ostala prodajna mjesta

Dobivena priznanja i certifikati za vrhunsku kvalitetu i tradiciju

Izjave o postojanju sukoba interesa
[preuzimanje dokumenata]