CENTER TEHNIKE IN GRADNJE KOPER

Nexe crijep prodajno mjesto

Adresa: Kolodvorska cesta 4, Koper
Županija: Slovenija
Tel: +386 5 662 6910
Fax: 05 662 6911
E-mail: djevad.selman@mercator.si
Ostala prodajna mjesta

Dobivena priznanja i certifikati za vrhunsku kvalitetu i tradiciju

Izjave o postojanju sukoba interesa
[preuzimanje dokumenata]