CENTER TEHNIKE IN GRADNJE ČRNUČE

Nexe crijep prodajno mjesto

Adresa: Pot k sejmišču 32, Ljubljana – Črnuče
Županija: Slovenija
Tel: +386 1 560 6100
Fax: 01 560 6283
E-mail: aleksander.despotovic@mercator.si
Ostala prodajna mjesta

Dobivena priznanja i certifikati za vrhunsku kvalitetu i tradiciju

Izjave o postojanju sukoba interesa
[preuzimanje dokumenata]