CENTER TEHNIKE IN GRADNJE BREŽICE

Nexe crijep prodajno mjesto

Adresa: Cesta svobode 31, Brežice
Županija: Slovenija
Tel: +386 7 495 3950
Fax: 07 495 3951
E-mail: stanko.ogorelc@mercator.si
Ostala prodajna mjesta

Dobivena priznanja i certifikati za vrhunsku kvalitetu i tradiciju

Izjave o postojanju sukoba interesa
[preuzimanje dokumenata]