Čemernik

Nexe crijep prodajno mjesto

Adresa: Put Oslobođenja 20, 25244 Srpski Miletić
Županija: Vojvodina
Tel: 025-778-988
E-mail: cemernikapatin@gmail.com
Ostala prodajna mjesta

Dobivena priznanja i certifikati za vrhunsku kvalitetu i tradiciju

Izjave o postojanju sukoba interesa
[preuzimanje dokumenata]