Beta – B

Nexe crijep prodajno mjesto

Adresa: Temerinski put 22, 21000 Novi Sad
Županija: Vojvodina
Tel: 021-641-1025
E-mail: beta-be@eunet.rs
Ostala prodajna mjesta

Dobivena priznanja i certifikati za vrhunsku kvalitetu i tradiciju

Izjave o postojanju sukoba interesa
[preuzimanje dokumenata]