Bauhaus, Žitnjak

Nexe crijep prodajno mjesto

Adresa: Gordana Lederera 1, Zagreb
Županija: Grad Zagreb
Tel: 01-5554-600
Fax: 01-5554-601
E-mail: info.nl952@bauhaus.hr
Ostala prodajna mjesta

Dobivena priznanja i certifikati za vrhunsku kvalitetu i tradiciju

Izjave o postojanju sukoba interesa
[preuzimanje dokumenata]