Bauhaus, Jankomir

Nexe crijep prodajno mjesto

Adresa: Velimira Škorpika 27, Zagreb
Županija: Grad Zagreb
Tel: 01-3430-700
Fax: 01-3430-718
E-mail: info.nl951@bauhaus.hr
Ostala prodajna mjesta

Dobivena priznanja i certifikati za vrhunsku kvalitetu i tradiciju

Izjave o postojanju sukoba interesa
[preuzimanje dokumenata]