Bauhaus

Nexe crijep prodajno mjesto

Adresa: KUKULJANOVO 346, INDUSTRIJSKA ZONA , RIJEKA-BAKAR
Županija: Primorsko-goranska
Tel: 051 440 500
Fax: 051 440 516
E-mail: info.nl953@bauhaus.hr
Ostala prodajna mjesta

Dobivena priznanja i certifikati za vrhunsku kvalitetu i tradiciju

Izjave o postojanju sukoba interesa
[preuzimanje dokumenata]