Bauhaus

Nexe crijep prodajno mjesto

Adresa: Put Mostina 10, 21000 Split
Županija: Splitsko-dalmatinska
Tel: 021-440-800
Fax: 021-440-817
E-mail: info.nl954@bauhaus.hr
Ostala prodajna mjesta

Dobivena priznanja i certifikati za vrhunsku kvalitetu i tradiciju

Izjave o postojanju sukoba interesa
[preuzimanje dokumenata]