Barić d.o.o.

Nexe crijep prodajno mjesto

Adresa: Jehovac, 71250 Kiseljak
Županija: Područje Sarajeva, J. Bosne, I. i Z. Hercegovine
Tel: +387 (0)30-875-444
E-mail: baric@baric.ba
Web: http://www.baric.ba/
Ostala prodajna mjesta

Dobivena priznanja i certifikati za vrhunsku kvalitetu i tradiciju

Izjave o postojanju sukoba interesa
[preuzimanje dokumenata]