Alkonti d.o.o.

Nexe crijep prodajno mjesto

Adresa: Novi Rezervoar do br. 1, 71320 Vogošća, Sarajevo
Županija: Područje Sarajeva, J. Bosne, I. i Z. Hercegovine
Tel: +387 (0)61-229-490
E-mail: a.alkonti@gmail.com
Ostala prodajna mjesta

Dobivena priznanja i certifikati za vrhunsku kvalitetu i tradiciju

Izjave o postojanju sukoba interesa
[preuzimanje dokumenata]