Adazal d.o.o.

Nexe crijep prodajno mjesto

Adresa: Aleja Bosne Srebrene 201, 71000 Sarajevo
Županija: Područje Sarajeva, J. Bosne, I. i Z. Hercegovine
Tel: +387 (0)33-586-942
Fax: +387 033-586-941
E-mail: info@adazal.ba
Web: http://adazal.ba/
Facebook: https://www.facebook.com/adazal.mega.baucentar
Ostala prodajna mjesta

Dobivena priznanja i certifikati za vrhunsku kvalitetu i tradiciju

Izjave o postojanju sukoba interesa
[preuzimanje dokumenata]