EU projekt javne nabave EU fondovi Nexe crijep - 50 godina garancije
ŽELEZNINA PREVALJE
Regija: Slovenija
Adresa: Pri postaji 4, Prevalje
Tel: +386 2 870 5040
Fax: 02 870 5033
E-mail: ivica.zajamsek@mercator.si
Ostala prodajna mjesta