EU projekt javne nabave EU fondovi Nexe crijep - 50 godina garancije
Trgosped d.o.o.
Regija: Područje Sarajeva, J. Bosne, I. i Z. Hercegovine
Adresa: Branilaca bb, 72240 Kakanj
Tel: +387 (0)61-772-100
E-mail: azraimovic@yahoo.net
Web: http://trgosped.ba/
Ostala prodajna mjesta