EU projekt javne nabave EU fondovi Nexe crijep - 50 godina garancije
Tranzitexport d.o.o.
Regija: Područje Sarajeva, J. Bosne, I. i Z. Hercegovine
Adresa: Ulica Kamenolom do br.2, 71210 Ilidža, Sarajevo
Tel: +387 (0)33-753-600
Fax:+ 387 (0)33-753-600
E-mail: tranzitexport@bih.net.ba
Web: http://tranzitexport.ba/
Ostala prodajna mjesta