EU projekt javne nabave EU fondovi Nexe crijep - 50 godina garancije
TG commerce 98
Regija: Vojvodina
Adresa: Klisanski put 167, 21000 Novi Sad
Tel: 021-419-400
E-mail: tgkomerc98@ptt.rs
Ostala prodajna mjesta