EU projekt javne nabave EU fondovi Nexe crijep - 50 godina garancije
Tesko market d.o.o.,
Regija: Područje Sarajeva, J. Bosne, I. i Z. Hercegovine
Adresa: Rudarska bb, 72240 Kakanj
Tel: +387 (0)61-997-560
Fax: +387 (0)61-166-322
E-mail: teskomarket@bih.net.ba
Ostala prodajna mjesta