EU projekt javne nabave EU fondovi Nexe crijep - 50 godina garancije
Tarzo d.o.o.
Regija: Područje Sarajeva, J. Bosne, I. i Z. Hercegovine
Adresa: Buna – Novo naselje bb, 88000 Mostar
Tel: +387 (0)63-315-938
E-mail: tarzodoo@net.hr
Ostala prodajna mjesta