EU projekt javne nabave EU fondovi Nexe crijep - 50 godina garancije
Šovljanski
Regija: Vojvodina
Adresa: Grčka 2, 22305 Stari Banovci
Tel: 022-551-818
E-mail: stovaristebanovci@gmail.com
Ostala prodajna mjesta