EU projekt javne nabave EU fondovi Nexe crijep - 50 godina garancije
SM-Selimović d.o.o.
Regija: Zapadni dio Bosne (Unsko-Sanski kanton, Jajce)
Adresa: Velečevo bb, 79280 Ključ
Tel: 061 187 811
E-mail: sm.selimovic@gmail.com
Ostala prodajna mjesta