EU projekt javne nabave EU fondovi Nexe crijep - 50 godina garancije
Senabil d.o.o.
Regija: Područje Sarajeva, J. Bosne, I. i Z. Hercegovine
Adresa: Dr. Mustafe Pintola 31, Ilidža
Tel: +387 (0)33-764-411
E-mail: shakir@senabil.com
Ostala prodajna mjesta