EU projekt javne nabave EU fondovi Nexe crijep - 50 godina garancije
Poljoprivredna zadruga Krapina
Regija: Krapinsko-zagorska
Adresa: TRG STJEPANA RADIĆA 7, KRAPINA, 49000 KRAPINA
Tel: 049-382-772
Fax: 049-382-750
E-mail: pz-krapina@kr.t-com.hr
Ostala prodajna mjesta