EU projekt javne nabave EU fondovi Nexe crijep - 50 godina garancije
Polet komerc d.o.o.
Regija: Zapadni dio Bosne (Unsko-Sanski kanton, Jajce)
Adresa: Željeznička 4, 74400 Derventa
Tel: 053 311 370
E-mail: radenko.k75@gmail.com
Ostala prodajna mjesta