EU projekt javne nabave EU fondovi Nexe crijep - 50 godina garancije
NTP DORI COM
Regija: Kosovo
Adresa: Peje
Tel: 044-207-379
Kontakt osoba: Bujar Lajqi
Ostala prodajna mjesta