EU projekt javne nabave EU fondovi Nexe crijep - 50 godina garancije
Nova trgovina-S d.o.o.
Regija: Područje Sarajeva, J. Bosne, I. i Z. Hercegovine
Adresa: 311 Lahke Brigade bb, 72240 Kakanj
Tel: +387 (0)32-771-850
Fax: +387 (0)32-771-855
E-mail: nova.trg@bih.net.ba
Ostala prodajna mjesta