EU projekt javne nabave EU fondovi Nexe crijep - 50 godina garancije
Mostara d.o.o., Konjic
Regija: Područje Sarajeva, J. Bosne, I. i Z. Hercegovine
Adresa: PJ Orahovica, 88400 Konjic
Tel: +387 (0)36-721-890
Fax: +387 (0)36 735 620
E-mail: mostara@bih.net.ba
Ostala prodajna mjesta